Patrik Nasr | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Förekomst och allvarlighetsgrad av fettlever i Primärvården

Var femte svensk har fettlever, och förekomsten av fettlever bland individer med diabetes är än högre. Idag saknas det kunskap om hur man på bästa sätt identifierar individer som riskerar att utveckla allvarlig leversjukdom. Man har visat att upp till var tionde individ utvecklar ärrvävnad i levern, vilket kan leda till allvarliga leverkomplikationer. Nyligen presenterade tre stora europeiska organisationer, för leversjukdomar, övervikt och diabetes, gemensamma riktlinjer för handläggning av patienter med fettleversjukdom. Man rekommenderade screening för att upptäcka fettlever hos patienter med typ 2 diabetes, samt att man vid fynd av fettlever ska screena för förekomst av avancerad fibros. Detta, då studier har visat att diabetiker med fettlever har ett mer aggressivt sjukdomsförlopp. Rekommendationerna baseras dock på tidigare studier som i huvudsak har varit sjukhusbaserade, med patienter som inte nödvändigtvis är representativa för befolkningen i stort. Därför kommer vi nu att påbörja en stor studie (EPSONIP) där vi med hjälp av magnetkamera studerar förekomsten av fettleversjukdom hos patienter med typ 2 diabetes inom primärvården. Med hjälp av magnetkamera kan man med stor precision mäta mängden fett och ärrvävnad i levern.