Reza Zarenoe, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions Club Alvesta svarar för anslaget.

Tinnitus och neural hörselskada, handläggning, livskvalitet och behandling

Bakgrund: Upplevelsen av att höra ljud utan någon yttre källa är ett vanligt fenomen och kallas för tinnitus. Hos de flesta patienter med tinnitus finns det en bakomliggande hörselnedsättning. Det kan vara antingen ett ledningshinder eller en sensorineural hörselnedsättning. Många patienter som lider av tinnitus uppger att ha sämre koncentrationen och taluppfattningsförmågan jämfört med normal population. I en ny studie kunde resultatet visa att patienter med både tinnitus och nedsatt hörsel förbättrade sin kognitiva förmåga inom loppet av några månader. Detta var ett intressant och oväntat fynd som inte tidigare beskrivits i litteraturen. Det behövs därför en multicenter studie inom detta område som kan bekräfta senaste fyndet och dess tillämpning i hörselrehabiliteringsprocessen. Syftet med studien är att studera effekten av hörselrehabilitering gällande kognitiv förmåga hos patienter med kombinationsdiagnosen tinnitus och sensorineural hörselnedsättning.

Metod & material: Studien kommer att genomföras på hörselvården i Östergötlands-, Jönköpingsregion samt Kalmars län. Två jämförbara grupper, när det gällde antal, ålder, kön och diagnos behövs. Patienterna ska vara mellan 40 – 80 år, både män och kvinnor tillfrågas att delta i studien. Studien är planerad till nästa år och ska avslutas i maj 2017.

Nyttan med studien: Patienter med nedsatt hörsel och tinnitusbesvär rekommenderas att prova hörapparat för att snabbare få hjälp med sina besvär. Men dessvärre är det många som tackar nej till detta då de inte är medvetna om vilken nytta hörapparater kan medföra.