2014 | Lions forskningsfond mot folksjukdomar
Ratnesh Bhai Mehta

Ratnesh Bhai Mehta

Förändringar i immunsystemet som leder till lyckad graviditet Fostret ärver hälften av sina gener från pappan. Det betyder att fostret uppfattas som främmande av mammans immunsystem. Det som är främmande ska normalt stötas bort, vilket sker till exempel vid...
Gizeh Perez-Tenorio

Gizeh Perez-Tenorio

Eph-Ephrin, en okonventionell proteinfamilj som kan innehålla prediktiva och prognostiska markörer för bröstcancer   Bakgrund: Eph-receptorer tillhör en proteinfamilj som kallas för tyrosin-kinaser . Eph-receptorer finns ofta överrepresenterade i tumörceller där...
Åsa Östholm Balkhed

Åsa Östholm Balkhed

ESBL-producerande Enterobacteriaceae Tarmbakterier av typen Enterobacteriaceae kan orsaka flera olika infektioner, urinvägsinfektioner är de vanligaste men även blodförgiftning och bukinfektioner ses relativt ofta, följt av lunginflammation och hjärnhinneinflammation....
Peter Wilhelmsson

Peter Wilhelmsson

Födelseort: Boxholm Risken att insjukna i en borreliaorsakad infektion efter ett fästingbett – vilka är riskfaktorerna? Fästingar är ofta bärare av borreliabakterier, vilka kan överföras till människa och orsaka sjukdomen Lyme borreliosis (LB), den vanligaste...