Josabeth Hultberg, IMH

Josabeth Hultberg, IMH

Ordinationen i den allmänmedicinska praktiken med tonvikt på förebyggande läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom Detta doktorandprojekt är i slutfasen och närmar sig en avhandling, med planerad disputation våren 2018. Allmänläkare förskriver merparten av läkemedel i Sverige,...
Pontus Henriksson, IMH

Pontus Henriksson, IMH

Healthy Moms trial: en randomiserad kontrollerad studie för att främja hälsosam livsstil och viktuppgång under graviditeten Bakgrund: Studier från många länder inklusive Sverige visar att mellan 30-50 % av alla gravida kvinnor går upp mer i vikt under graviditet än...
Abdul Maruf Asif Aziz, IKE

Abdul Maruf Asif Aziz, IKE

Neuropeptidreceptorer som behandlingsmål vid alkoholmissbruk Alkohol är en av de mest använda och missbrukade drogerna i samhälle. Det konsumeras över hela världen, främst för sina njutbara effekter. Alkoholrelaterade olyckor och andra problem av alkoholmissbruk...